Чемпіонат України з пауерліфтингу серед дорослих

З 28 по 30 червня 2019 року у місті Львів відбувся Чемпіонат України з пауерліфтингу серед дорослих де студенти нашого університету увійшли у трійцю кращих – Галкін Володимир (1місце), Гаргуновська Наталія (2місце).

Бажаємо подальших успіхів!

Чемпіонат світу з класичного пауерліфтингу серед ветеранів

З 6 по 15 червня 2019 року у місті Хельсінборг (Швеція) пройшов Чемпіонат світу з класичного пауерліфтингу серед ветеранів де доцент кафедри фізичного виховання та спорту ХНУБА Плотницький Леонід Маркович зайняв 2місце в суммі триборства (1 місце в жимі лежачи, 3 місце в тязі).

Бажаємо Леоніду Марковичу подальших успіхів!

Здоров’я та здоровий спосіб життя

ЗДОРОВ’Я, ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ ТА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УНІВЕРСИТЕТУ

Стан здоров’я – це інтегральний показник, який відображає вплив комплексу факторів зовнішнього середовища, умов виховання, навчання, трудової діяльності, способу життя.

Найбільшої уваги заслуговує проблема здоров’я учнівської та студентської молоді.

Спосіб життя можемо назвати здоровим лише в тому випадку, коли людина сама усвідомлює, що особисто вона відповідальна за стан свого здоров’я та визначає для себе ієрархію мотивів, які будуть спонукати її до ведення саме здорового способу життя. Дотримання здорового способу життя забезпечує людям не тільки тривале життя без хвороб, а й високу працездатність, яка гарантує достатнє матеріальне благополуччя, як за рахунок високих доходів, так і за рахунок економії коштів на лікарів та медикаменти. Мотивація до здорового способу життя з’являється у людини не сама по собі, а формується в результаті певного психологічного і педагогічного впливу.

Сучасні освітні установи призвані виховувати фізично і психологічно здорових громадян, формувати у них потребу у вдосконаленні рівня здоров’я, навчити відповідально ставитися не тільки до особистого здоров’я, а й до здоров’я інших людей.

Визначальну роль для збереження здоров’я студентської молоді відіграє спосіб життя. Під час навчання у виші студенти знаходяться під впливом цілого комплексу факторів, які негативно впливають на стан здоров’я: інформаційний стрес, недостатнє матеріальне забезпечення, необхідність поєднання навчання з роботою, порушення режиму праці, відпочинку та харчування, значна гіподинамія.

Погіршення стану здоров’я студентів за період навчання в виші у значній мірі обумовлено впливом соціально-гігієнічних факторів зовнішнього середовища і спадкоємно-генетичною схильністю. Відомо, що вступ до вищого навчального закладу у більшості студентів викликає зміну звичних життєвих стереотипів, зміну місця проживання, зміну умов для самостійної роботи, зміну режиму і якості харчування. При цьому значна кількість студентів проживає в гуртожитках.

Вищі навчальні заклади – це остання ступінь в освітньому середовищі, де ще можливий вплив виховного процесу на формування мотивації до здорового способу життя.

ВІДНОШЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ЗДОРОВ’Я

Аналіз літературних джерел, особисті спостереження та співбесіди зі студентами показують, що пріоритет здоров’я студенти ставлять на перші місця. Так, за різними даними, здоров’я , як загальнолюдська цінність отримує високу оцінку у 75 % юнаків та дівчат. При цьому здоров’я співвідноситься з іншими загальнолюдськими цінностями: успішним сімейним життям, всебічним і гармонійним розвитком, інтелектуальними здібностями та ін.. В той же час, відмічається, що цінність здоров’я, як засобу досягнення інших цілей (досягнення матеріального благополуччя, кар’єра та ін..) виявилась для студентів вагомішим, ніж цінність здоров’я, як засобу прожити тривале та повноцінне на всіх етапах життя.

За даними опитувань основний масив студентства без достатньої уваги відносяться до свого здоров’я. Так на запитання: «Чи слідкуєте ви за своїм станом здоров’я?» були отримані наступні відповіді:

  • слідкую регулярно – 13% юнаків, 23% дівчат;
  • слідкую час від часу – 37% юнаків, 39% дівчат;
  • починаю слідкувати тільки тоді, коли відчуваю проблеми або відхилення в стані здоров’я – 50% юнаки, 38% дівчата.

Значна кількість студентів затрудняються з відповіддю на питання про пульс в стані спокою, під навантаженням, який нормальний артеріальний тиск.

Результати опитування студентів вказують на те, що велика кількість студентів вважають здоров’я необхідною умовою повноцінного життя, але лише незначна їх частина приділяє йому достатньо уваги, що приводить до виникнення ще однієї суперечності між вербальним освідомленням значущої цінності здоров’я і активною свідомою діяльністю по його збереженню та зміцненню.

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ В РЕАЛІЯХ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Необхідною і головною передумовою збереження здоров’я є здоровий спосіб життя, як модель, система загальних умов, які сприяють зміцненню і збереженню здоров’я. Численні дослідження дозволили зробити висновок про те, що здоров’я людини залежить на 50% від способу життя, на 25% від впливу зовнішнього середовища, на 15% від спадковості і тільки на 10% від медицини.

Здоровий спосіб життя, як і здоров’я, в ціннісних орієнтирах студентів мають високу оцінку, а реальна поведінка суперечить оприлюдненим думкам і ствердженням про цінність здорового способу життя. На запитання: «Чи ведете ви здоровий спосіб життя?» були отримані відповіді:

  • в основному «так» – 24%;
  • скоріше «так» ніж «ні» – 19%;
  • скоріше «ні» ніж «так» – 38%;
  • не визначились – 19%.

Аналіз отриманих даних показує, що більше 50% опитаних студентів не дотримуються основних елементів режиму життєдіяльності, у них не сформована установка на раціональне планування свого часу. Вони порушують гігієнічні норми розумової праці, побуту, харчування, недооцінюють позитивний вплив на навчальну діяльність таких важливих факторів, як режим сну, харчування, перебування на відкритому повітрі і виконання фізичних вправ.

Проведені дослідження свідчать про те, що режим рухової активності значно впливає на якість навчальної діяльності студентів. Встановлено, що найбільш благодійний руховий режим складає 6-8 годин на тиждень. Такого рухового режиму дотримуються лише 26% опитаних, більшість – 74% студентів фізичними вправами займаються від 2 до 4 годин, включно з заняттями фізичним вихованням в університеті. Регулярно відвідують такі заняття до 44%, нерегулярно – 56%, студентів.

Аналіз теорії та практики формування здорового способу життя.

Для того, щоб відповісти на головне питання – як і яким чином треба діяти для досягнення мети – підвищення ефективності процесу формування здорового способу життя студентів, необхідні дослідження з вивчення вже відомих даних, як в теорії, так і в практиці з даної проблематики. Без таких знань неможливо визначити механізм керування даним процесом, неможливий відбір засобів і методів цілеспрямованих дій.

Сьогодні в соціологічних, медико-біологічних, психологічних та педагогічних дослідженнях дискутуються питання здоров’я студентської молоді і спосіб життя, досліджується вплив різноманітних факторів на формування здорового способу життя студентів, вивчається рівень знань студентів з даної тематики.

В зв’язку з цим в багатьох публікаціях простежується думка про те, що необхідно розробити такі програми та технологічні моделі формування здорового способу життя засобами фізичної культури, які суттєво б змінили проблемну ситуацію, відношення студентів до свого здоров’я та способу життя.

Підводячи підсумок проведеного аналізу теорії і практики формування здорового способу життя студентів, як умови збереження та зміцнення їх здоров’я, необхідно зробити висновок про те, що ефективність вирішення даної проблеми заклечається як в активізації діяльності кафедр фізичного виховання та спорту з використання інноваційних моделей і підходів в процесі фізичного виховання студентів, так і в цілеспрямованому використанні ресурсів освітнього простору університету.

В сучасному світі ефективним захистом від впливу негативних факторів зовнішнього середовища, стресів на умови життя, організм людини є рухова активність, фізичні вправи та спорт.